Các thầy cô nhà trường lao động dọn vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng phòng chống dịch Covi-19